Zasady poufności w witrynach „https://polidomes.pl/” („Witryna”) Niniejsze zasady poufności mające zastosowanie do stosowania Witryny. Opuszczając tę ​​Witrynę, zapoznaj się z zasadami poufności dotyczącymi innych dostępnych stron. Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi tu zasadami poufności, nie stosujesz się z tej Witryny.

Otwieranie i przeglądanie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją zasad poufności. Zbierane automatycznie informacje nie mają charakteru danych osobowych.

Spółka Polidomes Międzynarodowa Sp. ogród zoologiczny ("Polidomes”) dba o ochronę prywatności osób odwiedzających jej witrynę internetową. Firma może przekazywać zaufanym stronom udostępniającym statystyki zbiorcze dotyczące klientów, sprzedaży, liczby odwiedzin oraz inne informacje z tej witryny, po ich anonimizacji, które uniemożliwiają dostęp użytkowników.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Polidomes Międzynarodowa Sp. z oo z siedzibą w Kołobrzegu, 78-100, ul. Jedności Narodowej, 22C, wpisana do rejestru zarejestrowanego pod numerem KRS 0000663523, NIP 6711823578..

Dane kontaktowe:

Polidomes Międzynarodowa Sp. ogród zoologiczny 

Kołobrzeg,

78-100, ul. Jedności Narodowej, 22C,

e-mail: info@polidomes.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Spółka. Dane kontaktowe: tel. +48 22 343 06 72, e-mail: ceo@polidomes.pl

3. Przetwarzanie danych użytkowników usługi jest konieczne w celu ustalenia działań na osobę, której dane dotyczą przed zakończeniem umowy, jak również do następstwa wykonania umowy, aw: odpowiadają na pytania użytkowników usługi, spełniająnia użytkownika, kontakt z użytkownikiem lub zarządzaniem interaktywnymi programami dla klienci.

4. W przypadku, gdy użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, dane osobowe użytkowników są przetwarzane, a także w celu przekazania tych informacji.

5. Po złożeniu przez użytkownika zamówień na produkt, usługa lub przesłana zawartość do tej witryny Administrator danych osobowych może być przekazywana z jednostki w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do pełnej obsługi zamówień lub innych. W tym celu może wystąpić potrzeba zapytania o dane osobowe użytkowników, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres elektroniczny i numer telefonu użytkownika.

6. Kategorie odbiorców mogą zapewniać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie danych osobowych.

7. Spółka nie zawiera danych osobowych, które są dostępne w organizacji.

8. Dane osobowe muszą być przetwarzane w danym okresie, który jest niezbędny dla zastosowania przedstawionego powyżej, objęty nie dłużej niż 5 lat od opisu działań na osobę, której dane dotyczą. Po wniesieniu skargi, dane osobowe zostały usunięte. Administrator danych może być jednak ograniczony do części danych osobowych w celu wywiązania się z zgodności z częstotliwością.

9. Podmioty danych osobowych mają prawo do:

a) udostępnienie dostępu do danych osobowych; Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania dostępu, czy funkcjonalne są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator udostępnia użytkownikom usługi na ich podstawach danych osobowych podlegających procesowi. Za wszelkie dodatkowe kopie, o które z powodu zastosowania usługi, Administrator może otrzymać opłatę w wysokości wysokości z tytułu poniesienia kosztów,

b) sprostowania danych osobowych; Użytkownicy serwisu mają prawo do sprostowania danych osobowych, które ich dotyczą, a które są wykluczone. Z zastosowaniem zastosowań, użytkownicy mają prawo rozszerzyć niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego,

c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); Zastosowanie prawa, o ile zastosowanie dotyczy prawa, nie naruszające ich danych osobowych, a Administrator może uniknąć opóźnienia usunięcia takich danych osobowych,

d) ograniczenie przetwarzania danych osobowych; w tym przypadku, Administrator wskaże na użytkownika usługi takie dane osobowe, a ich przesłanie może być tylko i wyłącznie do celów ogólnych,

e) przenoszenia danych osobowych; pod warunkiem, że użytkownicy są uprawnieni do korzystania z ustrukturyzowanego, zatwierdzonego do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, funkcjonalne przez Administratora oraz prawo do stosowania te Dane osobowe innemu podmiotowi,

f) sprzeciwu; w przypadku korzystania z usługi, która jest natychmiast wniesiona, z przyczyny związanej z korzystaniem z usługi przez użytkowników – w związku z rozpatrywaniem danych osobowych użytkowników usługi, a na Administratora może być związane z zaprzestaniem rozpatrywania takich danych osobowych.

g) wycofanie udzielonej zgody w momencie pojawienia się wszelkich możliwości użycia przez użytkowników usługi za pomocą wiadomości na adres Administratora danych osobowych lub na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych.

10. Oprócz tego, że moje dane osobowe są niezgodne z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

11. Dane główne gromadzone w wyższym miejscu nie są pobierane, jako podstawa do wprowadzenia zautomatyzowanych decyzji.

12. Administrator oraz ograniczające dane, które dotyczą stosowania, stosowania, stosowania i proceduralnego stosowania ochrony danych, uwzględniają standard rynkowy w celu ochrony i poufności, poprawności i kontrolowanych danych osobowych, jak również ochrona przed nieuprawnionym zastosowaniem lub nieuprawnionym stosowaniem do danych osobowych oraz ochroną przed naruszenie danych osobowych.

13. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jako obowiązujące organom, zgodnie z obowiązującym prawem.

Identyfikacja użytkowników witryny

I. Serwis nie zbierający w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyłączeniem informacji zawartych w plikach cookie.

II. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w których znajdują się pliki tekstowe, które są dostępne w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do stosowania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookie dostępne są w witrynie internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze końcowym oraz numer.

1.III. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz bezprzewodowym do nich dostęp jest operator Serwisu Polidomes.

IV. Pliki cookies zapisane są w celu:

a) dostępne zawartości stron internetowych Serwisu do oprogramowania użytkownika oraz zastosowań ze stron internetowych; w urządzeniach końcowych użytkownika serwisu i odpowiednio do strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenie statystyk, które pochodzą, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich zawartości i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdym podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

V. W ramach serwisu stosowane są dwa niezależne pliki cookies: „sesyjne” (sesyjne pliki cookie) oraz „stałe” (trwałe pliki cookie). Pliki cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są w urządzeniu końcowym użytkownika do wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie wykorzystywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas korzystania z plików cookie parametrów lub podczas ich usuwania przez użytkownika.

VI. W ramach serwisu stosowane są różne pliki cookie:

a) „niezbędne” pliki cookie, skutki korzystania z usług w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie służące do uwierzytelniania usług w ramach Serwisu;

b) pliki cookies pochodzące z bezpieczeństwa, np. licencjonowanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookie, zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zasięgu języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, dostęp do strony internetowej itp.

e) „reklamowe” pliki cookie, udostępnianie treści użytkownika przez dalsze udostępnianie ich.

VII. W wielu oprogramowaniach kontrolnych do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) udostępnia pliki cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą być wywoływani w każdym czasie zmiany plików cookie. Ustawienia te mogą być dostępne w taki sposób, aby blokować obsługę plików cookie w ustawieniach internetowych, być informowanym o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookie dostępnych w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe).

VIII. Operator serwisu udostępnia, że ​​rozszerzenie plików cookie może mieć dostęp do zasobów dostępnych na stronach internetowych Serwisu.

IX. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przekazywane mogą być również przez współpracujących z operatorami serwisów reklamodawców oraz partnerów.

Podstawowe zasady poufności mogą być wprowadzone w danej chwili. Firma Polidomes Może zmienić, zmodyfikować lub wykupić zawartość strony oraz dostęp do tej witryny bez uprzedzenia.
23.05.2018.