Współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych

Pod koniec trwania największego konfliktu zbrojnego w historii świata, państwa alianckie postanowiły sprzeciwić się działaniom faszystowskim, dlatego rozpoczęto pracę nad ustalaniem nakazów, które uszanowałyby prawa człowieka. W taki właśnie sposób została stworzona Organizacja Narodów Zjednoczonych. Początkowo tylko 26 państw współtworzyło koalicję antyhitlerowską, jednak kiedy wprowadzona została Karta Narodów Zjednoczonych, będąca podstawowym aktem prawnym regulującym cele oraz zasady działania, coraz więcej państw postanowiło wesprzeć to przedsięwzięcie. Głównymi celami Organizacji Narodów Zjednoczonych jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa, które wykluczałoby konflikty oraz wojny pomiędzy państwami. Jest to sprzeciw dla polityki agresji, którym punktem kulminacyjnym była II wojna światowa. ONZ dba również o rozwój przyjaźni między narodami, oparty na poszanowaniu zasad równości oraz niesieniu pomocy w charakterze ekonomicznym, społecznym, kulturalnym oraz humanitarnym. Przestrzeganie praw człowieka oraz popieranie idei wolności dla wszystkich, niezależnie od rasy, języka czy też religii, również jest propagowane przez tę organizację. Jako firma chętnie wspiera tego typu przedsięwzięcia, szczególnie jeżeli chodzi o pokój i dobro dla drugiego człowieka. Dlatego jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nawiązaliśmy współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych, firmą DHL i Ebay. Dla naszej firmy, jako producenta namiotów sferycznych podstawową wartością jest bezpieczeństwo oraz komfort klientów, użytkujących nasze kopuły. Ochrona praw człowieka i szerzenie pokoju na świecie to kluczowe kwestie, które należy poruszać oraz propagować na szeroką skalę. Dzięki temu, iż jesteśmy międzynarodową firmą, która działa globalnie – jesteśmy w stanie łączyć zarówno idee profesjonalizmu jak i wspomóc organizacje taką jak ONZ.

W tym projekcie wykorzystaliśmy:

Polidome 30

30 m2
Powierzchnia
64 m2
Powierzchnia poszycia
6,2 m
Średnica
3,8 m
Wysokość
48 osób
Stojąc
23 osoby
Przy stołach
30 osób
Siedzących w rzędach
23 osoby
Buffet stojący
Strona namiotu

Polidome 75

75 m2
Powierzchnia
142 m2
Powierzchnia poszycia
9,5 m
Średnica
4,75 m
Wysokość
114 osób
Stojąc
70 osoby
Przy stołach
110 osób
Siedzących w rzędach
80 osoby
Buffet stojący
Strona namiotu