Regulamin

Witamy na naszej stronie internetowej. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie i korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie poniższych warunków użytkowania, które wraz z naszą Polityką prywatności regulują Polidomes Relacje International z Tobą w związku z tą witryną.

Termin 'Polidomes Międzynarodowy”, „Polidomes' lub 'nas' lub 'my' oznacza właściciela serwisu, którego siedziba znajduje się pod adresem:

Polidomes International Sp.z oo

ul. Jedności Narodowej, 22C
78-100 Kołobrzeg, Polska
NIP PL6711823578

Nasza firma jest zarejestrowana w Polsce pod numerem rejestracyjnym 0000572199 i numerem NIP 6711823578. Termin „ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą stronę internetową.

  • Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom użytkowania:
  • Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, musisz poinformować o tym rodzica lub opiekuna PolidomesRegulamin i Politykę prywatności, a przed zarejestrowaniem się w serwisie muszą wyrazić zgodę na Warunki i Politykę prywatności Polidomes.
  • Zawartość strony tej stronie jest do ogólnej informacji i użytku. To mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
  • Ani my, ani osoby trzecie udziela też żadnych gwarancji lub gwarancji co do dokładności, terminowości, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wyłączają odpowiedzialności za jakiekolwiek takich nieścisłości lub błędów w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Korzystanie z wszelkich informacji lub materiałów na tej stronie jest całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosi odpowiedzialności. Jest ona własną odpowiedzialność, aby zapewnić, że wszelkie produkty, usługi i informacje dostępne na tej stronie spełnić specyficzne wymagania.
  • Niniejsza witryna zawiera materiały, które są naszą własnością lub są przez nas licencjonowane. Materiał ten obejmuje między innymi projekt, układ, wygląd, zawartość i grafikę. Powielanie jest zabronione w sposób inny niż zgodny z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.
  • Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie, które nie są własnością operatora ani nie są mu licencjonowane, są uznane na stronie internetowej. Słowo "Polidomes” i czarno-czerwone logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
  • Nieuprawnione wykorzystanie tej strony może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i / lub być przestępstwo.
  • Od czasu do czasu ta strona internetowa może również zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są podane dla Twojej wygody w celu podania dalszych informacji. Nie oznaczają, że popieramy witrynę(y). Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki.
  • Korzystanie z tej witryny oraz wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z witryny podlegają prawu polskiemu.