(Kontrola i certyfikacja dla Polidomes Międzynarodowe – Zgodność z procesami, spawanie, produkcja i marketing stalowych elementów konstrukcyjnych)

Potwierdza to załączony certyfikat TUV (ang. Technical Inspection Association). Polidomes International (2KB Karolina Bertman & Krzysztof Bućko sc) w pełni realizuje konstrukcyjne wyroby stalowe klasyfikowane zgodnie z wymaganiami normy EN 1090-1 jako elementy konstrukcyjne klasy EXC2 i niższej na rynek Unii Europejskiej.


Certyfikat 1090-1 wdraża każdy producent konstrukcji spawanych, który chce udowodnić, że jego produkty spełniają stawiane im wymagania.
Wyznacza to europejski standard wprowadzania na rynek wyrobów stalowych i aluminiowych. Tak naprawdę obejmuje cały proces produkcyjny – od zaprojektowania konstrukcji po jej uruchomienie lub montaż.
Norma produktowa 1090 nakłada bardzo rygorystyczne wymagania na każdy z procesów występujących w cyklu produkcyjnym komponentu i dotyczy każdego etapu produkcji – zarówno jednostkowej, jak i seryjnej.


Uzyskanie tego certyfikatu umożliwia firmie 2KB Karolina Bertman & Krzysztof Bućko sc (Polidomes International) wytwarzamy konstrukcje posiadające znak CE jako dowód zgodności z Dyrektywą Wyrobów Budowlanych (CPD), dzięki czemu jesteśmy w stanie wprowadzać nasze elementy konstrukcji budowlanych na rynki Unii Europejskiej.
Warunkiem przeprowadzenia oceny zgodności jest organizacja i posiadanie przez firmę opisanego, wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Polidomes Międzynarodowe.


Certyfikat PN-EN ISO 3834-2 zapewnia 2KB Karolina Bertman & Krzysztof Bućko sc ('Polidomes International' ) spełnia wszystkie wymagania jakościowe dotyczące spawania materiałów metalowych. Dotyczy jakości usług zakładów spawalniczych, a także określa standardy jakościowe wyrobów spawanych, jakie muszą zostać spełnione, aby wyroby te zostały dopuszczone do obrotu.

Pobierz Certyfikat TUV dla Polidomes: