Namioty Polidomes uczestniczą podczas kampanii!

„Narodowy Tydzień Morski” jest obchodzony w Republice Południowej Afryki co roku, w drugim tygodniu października. Jest to kampania pobudzająca świadomość społeczną w obszarze ekologiczno-środowiskowym. Głównym organizatorem wydarzenia jest południowo-afrykańskie Ministerstwo Ochrony Środowiska. Celem imprezy jest podwyższanie świadomości, w zakresie wagi oceanów i zasobów wodnych w RPA. To bardzo ważna kwestia szczególnie dla obecnych i przyszłych pokoleń Afryki Południowej.
Wystąpienia i prelekcje podczas imprezy zostały przeprowadzone w specjalnie wyprodukowanym namiocie sferycznym Polidome 150. To pierwszą konstrukcja geodezyjna zakupiona przez firmę mającą siedzibę i działającą na terenie Republiki Południowej Afryki.

Uroczyste otwarcie zapoczątkowała pani minister ds. ochrony środowiska Edna Malewa. Publiczność mogła obejrzeć film o tematyce zasobów wodnych. Podczas trwania imprezy uczestnicy mieli do wyboru przestrzeń wystawienniczą, w której mogli poszerzać swoją świadomość środowiskową lub strefę chillout, tam mogli uczyć się o środowisku naturalnym oceanów w sposób nieformalny i relaksujący. Dodatkowo dla najmłodszych gości, zostały przygotowane wspólne gry o tematyce morskiej, krótkie filmy obrazujące dokonania południowo-afrykańskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska.
Jedną z interesujących technik wystawienniczych zastosowanych podczas Narodowego Weekendu
Morskiego był lustrzany labirynt, odbijający projekcje ekranów i wprowadzający gości w podwodny świat nieprzemierzonej przestrzeni oceanów.
Tego typu innowacyjna kampania informacyjna niewątpliwie podniosła świadomość społeczną. Przekaz dotyczący idei zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów naturalnych środowiska naturalnego dla dobra ogółu, dotarł do tysięcy odbiorców.
Po raz kolejny udowadniamy iż konstrukcje sferyczne Polidomes są rozwiązaniem nie tylko eventowym ale także z powodzeniem mogą być adoptowane jako przestrzeń tymczasowa do promocji ważnych kampanie społecznych i informacyjnych.
Jesteśmy dumni, że zarówno nasza kopuła jak i nasz team mógł uczestniczyć w organizacji tego przedsięwzięcia. Jednocześnie dziękujemy naszemu południowo-afrykańskiemu partnerowi, firmie AMPERE Event Technology za ten projekt.
Więcej informacji na temat RPA i projektu:
Historia Republiki Afryki Południowej nie jest wolna od jarzma podziałów rasowych, także w zakresie dostępu do zasobów naturalnych. Jest to jeden z powodów nierówności i stanowi wyzwanie podczas rozmów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Sprawa dotyczy zarówno lokalnego społeczeństwa, polityków jak i prywatnych organizacji badawczych.
Działania rozwojowe grają znamienną rolę w procesach zarządzania zasobami wodnymi oraz wybrzeżami, jednak naukowcy nie są specjalistami od komunikacji społecznej i nie dostarczają w sposób skuteczny, wyników swoich prac do adresatów. A problematyka ochrony środowiska dotyczy przede wszystkim społeczeństwa południowo-afrykańskiego…
Istotą Narodowego Tygodnia Morskiego 2015 była komunikacja i uświadomienie możliwie najszerszego grona odbiorców, w tym do polityków, urzędników, biznesmenów, naukowców, studentów oraz młodzieży w tym temacie. Zarówno wystawy jak i prezentacje multimedialne miały na celu przybliżenie wniosków naukowych i wyników prac badawczych w sposób zrozumiały dla każdego. Narodowy Weekend Morski w Republice Południowej Afryki był w roku 2015 zorganizowany pod szyldem „#OCEANY 70/20: Dekodując Tajemnice, Optymalizując Możliwości”. Gdzie symbol „#” jest symbolem używanym w mediach społecznościowych by klasyfikować wyszukiwane hasła, co pozwala identyfikować inne treści tej samej kategorii. Słowo „OCEANY” dotyczy w szerokim sensie całości środowiska morskiego, przybrzeżnego i oddalonego od nabrzeża. Liczby „70/20” miały być czynnikiem pobudzającym ciekawość i otwierającym dialog, dotyczący środowiska morskiego oraz Afryki Południowej. Hasło to miało również przypomnieć, iż 70% kuli ziemskiej to morza i oceany. Zwrot „dekodując tajemnice” odzwierciedla nieprzemierzoną przestrzeń oceanicznych tajemnic, które czekają na ich odkrycie i opisanie. Jest to bardzo Ważna kwestia aby przekazać informacje społeczeństwu oraz zasygnalizować wagę zasobów morskich i ich rolę w życiu. Zwrot „optymalizując możliwości” wskazuje na potencjał ale i konieczność optymalizacji potencjału, który w nich drzemie.
Kampania mająca na celu odpowiedzialne korzystanie z dóbr naturalnych w celu poprawy poziomu życia wszystkich obywateli leży w interesie społeczności całego świata, nie tylko RPA…
Polidomes całkowicie popiera tego typu akcje.